np.mean() versus np.average() in Python NumPy?

| | | | | |

Ik merk dat

In [30]: np.mean([1, 2, 3]) Out[30]: 2.0 In [31]: np.average([1 , 2, 3]) Out[31]: 2.0 

Er zouden echter enkele verschillen moeten zijn, aangezien het tenslotte twee verschillende functies zijn.

Wat zijn de verschillen tussen hen?