Bestandsgegevens lezen zonder deze op te slaan in Flask

| | | | | | | | | |

Ik ben mijn eerste kolftoepassing aan het schrijven. Ik heb te maken met bestandsuploads en eigenlijk wil ik de gegevens / inhoud van het geüploade bestand lezen zonder het op te slaan en het vervolgens op de resulterende pagina af te drukken. Ja, ik ga ervan uit dat de gebruiker altijd een tekstbestand uploadt.

Hier is de eenvoudige uploadfunctie die ik gebruik:

@app.route("/upload/ ", methods=["GET", "POST"]) def upload(): if request.method == "POST": file = request.files["file"] if file: filename = secure_filename(file.filename) file.save(os.path.join(app.config["UPLOAD_FOLDER"], bestandsnaam)) a = "bestand geüpload" return render_template("upload.html", data = a) 

Op dit moment ben ik het bestand aan het opslaan, maar wat ik nodig heb is die "een" variabele om de inhoud/gegevens van het bestand te bevatten. enig idee?