Hoe bepaal ik in Python of een object itereerbaar is?

Is er een methode zoals isiterable? De enige oplossing die ik tot nu toe heb gevonden, is om

hasattr(myObj, "__iter__") 

Maar ik weet niet zeker hoe onfeilbaar dit is is.