Controleer of string eindigt met een van de strings uit een lijst

| | | | | | | |

Wat is de pythonische manier om de volgende code te schrijven?

extensions = [".mp3",".avi"] file_name = "test.mp3" voor extensie in extensies: als file_name.endswith(extension): #do stuff 

Ik heb een vage herinnering dat de expliciete verklaring van de for-lus kan worden vermeden en kan worden geschreven in de als voorwaarde. Is dit waar?