Python Panda’s voegen alleen bepaalde kolommen samen

| | | | |

Is het mogelijk om alleen enkele kolommen samen te voegen? Ik heb een DataFrame df1 met kolommen x, y, z en df2 met kolommen x, a ,b, c, d, e, f, etc.

Ik wil de twee DataFrames samenvoegen op x, maar ik wil alleen de kolommen df2.a, df2.b samenvoegen - niet het hele DataFrame.

Het resultaat zou een DataFrame zijn met x, y, z, a, b.

Ik zou de ongewenste kolommen kunnen samenvoegen en vervolgens verwijderen, maar het lijkt erop dat er een betere methode is.