Hoe een requirements.txt aanpassen voor meerdere omgevingen?

| | | | | | | | | | | | | |

Ik heb twee vestigingen, Ontwikkeling en Productie. Elk heeft afhankelijkheden, waarvan sommige anders zijn. Ontwikkeling wijst op afhankelijkheden die zelf in ontwikkeling zijn. Zo ook voor productie. Ik moet naar Heroku implementeren, die de afhankelijkheden van elke vertakking verwacht in een enkel bestand met de naam "requirements.txt".

Wat is de beste manier om te organiseren?

Wat ik heb gedacht aan:

  • Behoud aparte bestanden met vereisten, één in elke vertakking (moet frequente samenvoegingen overleven!)
  • Vertel Heroku welk vereistenbestand ik wil gebruiken (omgevingsvariabele?)
  • Schrijf deployment-scripts (maak een tijdelijke branch, wijzig het vereistenbestand, vastleg, implementeer, verwijder de tijdelijke branch)