Enkele lijn genest voor lussen

| |

Schreef deze functie in python die een matrix transponeert:

def transpose(m): height = len(m) width = len(m[0]) return [ [ m[i ][j] for i in range(0, height) ] for j in range(0, width) ] 

Tijdens het proces realiseerde ik me dat ik niet helemaal begrijp hoe een enkele regel genest for-lussen worden uitgevoerd. Help me dit te begrijpen door de volgende vragen te beantwoorden:

  1. In welke volgorde wordt deze for-lus uitgevoerd?
  2. Als ik een driedubbele geneste for-lus had , welke volgorde zou het uitvoeren?
  3. Wat zou gelijk zijn aan de gelijke niet-geneste for-lus?

Gegeven,

[ function( i,j) voor i,j in object ] 
  1. Welk type moet het object zijn om deze for-lusstructuur te gebruiken?
  2. Wat is de volgorde waarin i en j zijn toegewezen aan elementen in het object?
  3. Kan het worden gesimuleerd door een andere for-lusstructuur?
  4. Kan deze for-lus worden genest met een vergelijkbare of andere structuur voor lus? En hoe zou het eruit zien?

Addi tionele informatie wordt ook op prijs gesteld.