Hoe kan ik de werkmap voor popen specificeren?

| | | | | | |

Is er een manier om de actieve directory van de opdracht in Python"s subprocess.Popen() te specificeren?

Bijvoorbeeld:

Popen("c:mytool ool.exe", workingdir="d: estlocal") 

Mijn Python-script bevindt zich in C:programspython

Is het mogelijk om C:mytool ool.exe uit te voeren in de directory D: estlocal?

Hoe stel ik de werkdirectory in voor een subproces?