Hoe door twee lijsten parallel te itereren?

Ik heb twee iterables in Python, en ik wil ze in paren overlopen:

foo = (1, 2, 3) bar = (4, 5, 6) for ( f, b) in some_iterator(foo, bar): print("f: ", f, "; b: ", b) 

Het zou moeten resulteren in:

f: 1; b: 4 f: 2; b: 5 f: 3; b: 6 

Een manier om dit te doen is door de indices te herhalen:

for i in range(len( foo)): print("f: ", foo[i], " b: ", bar[i]) 

Maar dat lijkt me een beetje onpythisch. Is er een betere manier om dit te doen?