willekeurige.keuze uit set? Python

| |

Ik werk aan een AI-gedeelte van een raadspel. Ik wil dat de AI een willekeurige letter uit deze lijst selecteert. Ik doe het als een set zodat ik gemakkelijk letters uit de lijst kan verwijderen als ze worden geraden in het spel en zijn daarom niet langer beschikbaar om opnieuw geraden te worden.

er staat dat set object niet indexeerbaar is. Hoe kan ik dit omzeilen?

import random aiTurn=True while aiTurn == True: allLetters = set(list("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")) aiGuess=random.choice(allLetters) print (aiGuess)