Een afbeelding bijsnijden in OpenCV met Python

| | | | |

Hoe kan ik afbeeldingen bijsnijden, zoals ik eerder heb gedaan in PIL, met OpenCV.

Werkvoorbeeld op PIL

im = Image.open("0 .png").convert("L") im = im.crop((1, 1, 98, 33)) im.save("_0.png") 

Maar hoe Kan ik het op OpenCV?

Dit is wat ik heb geprobeerd:

im = cv.imread("0.png", cv.CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE) (thresh, im_bw ) = cv.threshold(im, 128, 255, cv.THRESH_OTSU) im = cv.getRectSubPix(im_bw, (98, 33), (1, 1)) cv.imshow("Img", im) cv.waitKey( 0) 

Maar het werkt niet.

Ik denk dat ik getRectSubPix verkeerd heb gebruikt. Als dit het geval is, leg dan uit hoe ik deze functie correct kan gebruiken.