Hoe rijen uit een panda’s DataFrame te verwijderen op basis van een voorwaardelijke expressie

| | | | | | | | | | | |

Ik heb een pandas DataFrame en ik wil er rijen uit verwijderen waarvan de lengte van de string in een bepaalde kolom groter is dan 2.

Ik verwacht dit te kunnen doen (per dit antwoord):

df[(len(df ["kolomnaam"]) < 2)] 

maar ik krijg gewoon de foutmelding:

KeyError: u"geen item genaamd False" 

Wat doe ik verkeerd?

(Opmerking: ik weet dat ik df.dropna() kan gebruiken om rijen te verwijderen die elke NaN, maar ik heb niet gezien hoe ik rijen kan verwijderen op basis van een voorwaardelijke expressie.)