Is er een afkorting voor het retourneren van een standaardwaarde als Geen in Python?

| | | | |

In C# kan ik zeggen x ?? "", die me x geeft als x niet null is, en de lege string als x null is. Ik heb het nuttig gevonden voor het werken met databases.

Is er een manier om een standaardwaarde te retourneren als Python Geen vindt in een variabele?