JSON-reactie retourneren vanuit de Flask-weergave

|

Ik heb een functie die een CSV-bestand met Panda's analyseert en een dictaat met beknopte informatie produceert. Ik wil de resultaten retourneren als een reactie van een Flask-weergave. Hoe retourneer ik een JSON-antwoord?

@app.route("/summary") def summary(): d = make_summary() # stuur het terug als json