Plot yerr/xerr als gearceerd gebied in plaats van foutbalken

| | | | | |

Hoe plot ik in matplotlib een fout als een gearceerd gebied in plaats van foutbalken?

Bijvoorbeeld:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

in plaats van

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in