Nohup schrijft geen log naar uitvoerbestand

| | | | | | |

Ik gebruik de volgende opdracht om een python-script op de achtergrond uit te voeren:

nohup ./cmd.py > cmd.log & 

Maar het lijkt erop dat nohup niets naar het logbestand schrijft. cmd.log wordt aangemaakt maar is altijd leeg. In het python-script gebruik ik sys.stdout.write in plaats van print om af te drukken naar standaarduitvoer. Doe ik iets verkeerd?