Hoe doe je een eenvoudige “chmod +x” vanuit python?

|

Ik wil een bestand maken vanuit een python-script dat uitvoerbaar is.

import os import stat os.chmod("somefile", stat.S_IEXEC) 

het lijkt erop dat os.chmod geen machtigingen "toevoegt" zoals unix chmod dat doet. Met de laatste regel als commentaar heeft het bestand de bestandsmodus -rw-r--r--, zonder commentaar, is de bestandsmodus ---x------. Hoe kan ik gewoon de u+x vlag terwijl de rest van de modi intact blijft?