Maak een enkel uitvoerbaar bestand van een Python-project

| | | |

Ik wil een enkel uitvoerbaar bestand maken van mijn Python-project. Een gebruiker zou het moeten kunnen downloaden en uitvoeren zonder dat Python geïnstalleerd hoeft te worden. Als ik alleen een pakket zou distribueren, zou ik pip, wiel en PyPI kunnen gebruiken om het te bouwen en te distribueren, maar dit vereist dat de gebruiker Python heeft en weet hoe hij pakketten moet installeren. Wat kan ik gebruiken om een op zichzelf staand uitvoerbaar bestand te bouwen vanuit een Python-project?