Python-equivalent voor PHP’s imploderen?

| | | | | | | | | | | | | |

Is er een equivalent voor PHP's implode in Python? Ik heb een reeks gescheiden woorden ingelezen en opgesplitst, en nu wil ik ze in willekeurige volgorde sorteren en de woorden afdrukken met spaties ertussen.

implode — Voeg array-elementen samen met een string

http://php.net/manual/en/function.implode.php