logging.info verschijnt niet op de console, maar waarschuwing en fout wel

| | | | | | | |

Als ik een gebeurtenis log met logging.info, verschijnt deze niet in de Python-terminal.

import logging logging.info("I am info ") # geen uitvoer 

Gebeurtenissen die zijn geregistreerd met logging.warn verschijnen daarentegen wel in de terminal.

import logboekregistratie logging.warn("I am warning") # outputs "I am warning" 

Is er een omgevingsniveau verandering die ik kan maken om logging.info af te drukken naar de console? Ik wil voorkomen dat ik wijzigingen aanbreng in elk Python-bestand.