Kan sphinx linken naar documenten die zich niet in mappen onder het hoofddocument bevinden?

| | | | | | | | | | | | | |

Ik gebruik Sphinx om een niet-Python-project te documenteren. Ik wil ./doc mappen distribueren in elke submodule, met daarin submodule_name.rst bestanden om die module te documenteren. Ik wil die bestanden vervolgens in de hoofdhiërarchie zuigen om een specificatie voor het hele ontwerp te maken.

Ie:

Project docs spec project_spec.rst conf.py modules module1 docs module1.rst src module2 docs module2.rst src 

Ik heb geprobeerd om bestanden als volgt in het hoofddocument project_spec.rst op te nemen:

.. toctree:: :numbered: :maxdepth: 2 Module 1 < ;../../modules/module1/docs/module1> 

Dit foutbericht resulteert echter:

WAARSCHUWING: toctree bevat verwijzing naar niet-bestaand document u"modules/module1/docs/module1"

Is het niet mogelijk om ../ op de een of andere manier in een documentpad te gebruiken?

Update: Conf.py-locatie toegevoegd

Update : Afgezien van de onderstaande include-truc is dit nog steeds (2019) niet mogelijk. Er is een openstaande kwestie die steeds verder naar voren wordt geschoven: https://github.com/sphinx- doc/sphinx/issues/701